За нас

В днешния напрегнат и динамичен свят, когато времето е ценно и скъпо, сте затрупани с оферти и информация, която не винаги е актуална и достоверна, а Вие не винаги разполагате с необходимия ресурс за проверка и се нуждаете от съветите и опита на професионалисти, които да представляват и защитават Вашия интерес в конкретната сфера.

Имаме удоволствието да Ви предложим услугите на застрахователен брокер “Бул Брокер” ООД и би било чест за нас да приемете нашето предложение.

Ние ще отговорим на Вашето доверие с лоялност, коректност и професионално отношение.

Застрахователен брокер “Бул Брокер” ООД е национално представен, с множество офиси и представителства на територията на страната, в които работят специалисти с дългогодишен опит в областта на застраховането, където бихте могли да получите професионално отношение и коректно обслужване на Вашия застрахователен интерес.


Основна цел на Застрахователен брокер “Бул Брокер” ООД е да извърши анализ на рисковете свързани с Вашия застрахователен интерес, да Ви предостави необходимите консултантски услуги, да следи за състоянието на Вашите застрахователни договори и тяхното подновяване, както и да Ви съдейства при завеждане и ликвидиране на щети от настъпило застрахователно събитие (включително и участие в евентуално съдебно производство), с което максимално да защити Вашия застрахователен интерес, като се изключи възможността от сключване на неизгодни застрахователни договори, пропускане на плащане при разсрочен договор, пропускане на срок за уведомяване на застрахователя за настъпило застрахователно събитие.

За изпълнението на поетите от нас задължения, ние извършваме непрекъснат мониторинг на застрахователния пазар, въвеждаме и утвърждаваме добри политики и практики в своята дейност. Служители на “Бул Брокер” ООД са винаги на Ваше разположение, за получаване на навременна информация, консултации и отговор на поставени от Вас въпроси в областта на застраховането, на които ще отговорят адекватно, коректно и с нужното уважение.

Дълбоко ценим и уважаваме факта, че избирате Застрахователен брокер  “Бул Брокер” ООД за Ваш доверен консултант в областта на застраховането. Оставаме на Ваше разположение за конкретизиране на детайлите по застрахователни договори.

Сертификати
и квалификации