Обявление

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с дейността си по предлагане на застрахователни продукти на Застрахователните компании опериращи на територията на Република България, „Бул Брокер“ ООД използва информационна система (софтуер), собственост на „Сирма Ай Си Ес“ АД съгласно лицензионен договор между двете страни с дата на сключване 09.03 2016г.

На 06.01.2021 г. получихме писмо от “Сирма Ай Си Ес“ АД като собственик на ползвания от нас софтуер и в качеството си на обработващ лични данни, с което ни уведомяват, че е установено нарушение на сигурността на личните данни, обработвани от тяхната информационна система “Sirma Insurance Enterprise”.

Предполагаемото нарушение на поверителността на данните е настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до брокерския интерфейс за достъп до информационната система, който достъп е осъществен чрез предполагаемо нерегламентирано използване на брокерски потребителски акаунти /потребителско име и парола/.
По всяка вероятност от нарушението са засегнати застраховани лица с издадени застрахователни полици в „ Бул Брокер“ ООД като предполагаемите данни, които могат да бъдат засегнати са: три имена, единен граждански номер, телефон за връзка, адрес на застрахованото лице, предмет на застрахователната полица. Уведомени сме от „Сирма Ай Си Ес“ АД, че за така настъпилото събитие е подаден сигнал до СДВР с оглед обстоятелството, че извършеното деяние представлява престъпление по Наказателния кодекс.

Във връзка с гореописаното нарушение, сме координирали със “Сирма Ай Си Ес“ АД мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни като са подменени паролите на служителите на Брокера, активиран е модул за заключване на потребители при няколко неправилни опита за въвеждане на парола /5 броя/, добавени са допълнителни технически криптографски средства за повишаване сигурността на обработваните лични данни. Добавена е и двуфакторна автентикация на всички потребители. Уверяваме Ви, че сме изпълнили законовото изискаване, съгл. чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 да уведомим Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, за предполагаемото нарушение на поверителността на данните, в срок от 72 часа. „Бул Брокер“ ООД съвместно със „Сирма Ай Си Ес“ АД следим ситуацията отблизо и ще Ви уведомим при допълнителни детайли във връзка с нарушението на сигурността на личните данни.

За връзка с нас при допълнителни въпроси: Николай Илиев – Управител; email: nikolay_iliev80@abv.bg; тел. 0889/09 86 86

08.01.2021г.